house renovation in xirongxian hutong – oeu-chao – bejing – original – designfutz