house renovation in xirongxian hutong – oeu-chao – bejing – interior 3 – designfutz