house renovation in xirongxian hutong – oeu-chao – bejing – courtyard 1 – designfutz